Cari Kart Ticari Bilgiler

Cari Kart: Ürün ve/veya hizmet alıp sattığımız firmaların veya şahısların bilgilerinin yazıldığı alanları bulunduran ekrana verilen addır.

E-Yaz Yazılım KobiERP ürünün de;Cari Kart Ticari Bilgiler sekmesi, Cari kartı açılan firma veya şahsa ait vade gün, vade oranı, bakiye, çek, senet risk limitleri, iskonto tutarı, iskonto oranı, satış personeli, şube ön değeri, satış ön değeri, alış ön değeri gibi bilgilerin girildiği alanları kapsar.