ERP Bileşenleri

ERP sistemi, herhangi bir hizmet ve/veya ürün üretme faaliyeti gösteren işletmelerin bütün fonksiyonlarını içerir. ERP sistemi, işletmenin bütün fonksiyonlarını ele alacak birçok yazılım bileşenini bünyesinde bulunduran ve tek bir veri tabanı altında çalışmasını sağlayan bir yazılım ile kurulur. Modüler bir yapıya sahip olması ERP sisteminin en önemli özelliklerindendir. Bu ERP Bileşenleri [modülleri] işletme fonksiyonlarına önemli katkılarda bulunmaktadır.

ERP Bileşenleri Nedir?

ERP Bileşenleri işletmede fonksiyonlarına ait bilgileri bir bölümden diğerine aktararak ve kontrol ederek iş akış zinciri oluştururlar. Bu iş akışı zinciri ile müşterileri ve tedarikçileri de içine alan farklı bütün operasyonel faaliyetler arasında bağlantı kurulur.

ERP ‘nin modüler olması işletmelerin ihtiyaçlarına göre erp bileşenlerinin kurulması, uyarlanmasını ve kullanılmasını sağlar. Bir başka deyişle gerekli olan modüllerin istenilen zamanda kullanılmasını sağlar.

  • Üretim Planlama ve Kontrol
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Satın Alma
  • CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Proje Yönetimi
  • Envanter Yönetimi
  • Satış ve Dağıtım
  • İnsan Kaynakları
  • Finans Yönetimi
Envanter Yönetimi

ERP Bileşenleri Envanter Yönetimi

Envanter Yönetimi Bileşeni ile satın alınan hammadde, yarı mamul, mamul ve/veya diğer malzemeleri yönetebilirsiniz. Bunların depo ya da depolara girişinden, ürün olarak müşterilere satılmasına kadar bütün stok süreçlerini takip edebilirsiniz. Bu modül ile işletmedeki bütün stoklara ait bilgileri toplayabilir, işleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

Satış ve Dağıtım Yönetimi

ERP Bileşenleri Satış ve Dağıtım

Satış ve dağıtım bileşeni ile satılacak ürünler için verilen tekliflerden, alınan siparişlere, üretimden teslimata kadar bütün süreçleri takip edebilirsiniz. İşletmelerin bulundukları coğrafi dağılım, iş alanları, ürün çeşitleri vb. kriterler satış dağıtım bilgi sistemi yapısında değişiklikler oluşturabilir.

Kalite Yönetimi

ERP Bileşenleri Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi bileşeni ile kalite için gerekli olan tüm takip ve kontrol adımlarını izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Üretim, depo, stok, ar-ge, sevkiyat ile ilgili operasyonlarda, kalite sisteminin devreye girmesiyle kolayca kontrol edebilirsiniz. Kalite standartlarına aykırı tüm kalemlerin sistem tarafından takibe alınmasını ve gereken durumlarda reddedilmesini ve ardından da hata düzeltici çalışmaları yapabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi

ERP Bileşenleri İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları bileşeni ile çalışanların işe alınmalarından kariyer planlamasına ve eğitim çizelgelerine kadar, günümüz insan kaynakları yaklaşımlarının tüm stratejik noktalarını takip edebilirsiniz.

Finans Yönetimi

ERP Bileşenleri Finans Yönetimi

Finans Yönetimi Bileşeni ile finansal hareketlerinizi, vadeli işlemlerinizi, borç ve alacaklarınızı takip edebilir, kayıt altına alabilirsiniz. Bu modül ile sabit kıymetler, maliyet muhasebesi, genel muhasebe ve bütçe gibi tüm finansal operasyonları kontrol altına alabilirsiniz.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yöntemi

Tedarik Zinciri Yönetimi Bileşeni ile işletme içi, işletme dışı ve işletmeler arası stok tedariki ile ilgili anın da bilgi akışını sağlayabilirsiniz. Lojistik zincirini, uygulamaya hızlı geçişi, kapasitelerden en iyi şekilde yararlanmayı ve hızlı reaksiyon vermeyi kolayca yönetebilirsiniz.

Üretim Planlama ve Kontrol

ERP Bileşenleri Üretim Planlama ve Kontrol

Üretim Planlama ve Kontrol Bileşeni ile müşterilerin siparişlerini ve pazarın gereksinimlerini en uygun şekilde üretmeyi planlayabilir, izleyebilir, maliyetlendirebilir ve kontrol edebilirsiniz. Bir başka deyişle, satış ve operasyonları planlaması, kısıtlamalara dayalı planlama, malzeme kaynak planlaması, talep yönetimi, üretim kontrolü, devam eden işlerin takibi ve kapasite planlaması yapabilirsiniz.

Satın Alma Yönetimi

Satın Alma Yönetimi

Satın Alma Bileşeni ile, işletmeye ait bölümlerin malzeme gereksinim taleplerini belirleyebilir, tedarikçi firmalara bildirebilir, teslim alma sürecini takip edebilirsiniz. Finansman ve Muhasebe bileşenleri ile eş zamanlı çalışan bu modül ile işletmenin yapacağı tüm envanter ve hizmet alımları ile yapılacak giderleri ve bunlara ait sonuçları takip edebilirsiniz.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

ERP Bileşenleri CRM

Müşteri İlişkileri Yönetimi Bileşeni ile müşterilere ait yaptığınız görüşmeleri, verilen teklifleri ve kararları oldukça esnek ve müşterilerle etkileşimli olarak yönetebilirsiniz. Müşteri ilişkilerini ilgili bütün faaliyetleri tek elden planlayabilir ve organize edebilirsiniz. Böylece müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi Bileşeni ile proje tipi iş yapan işletmelerin, projeye ait tüm faaliyetleri, belgeleri, satın alımları, maliyetleri ve kaynakları takip edebilirsiniz. Bu bileşeni muhasebe ve finans bileşeni ile entegre çalıştırabilir ve projeye ait her türlü planlanan ve gerçekleşen maliyetleri raporlayabilirsiniz.

Bu Sayfayı Paylaş !