İnsan Kaynakları Yazılımı

İnsan Kaynakları Yazılımı [İK Yazılımı] : İşletmelerde çalışan personellerin eğitim, yetenek, kıdem, tecrübe, performans ve ücret bilgilerini içerir. Bu bilgilerden üretilen raporlar ve analizler ile personelin daha verimli ve etkin yönetilmesini sağlar.

E-Yaz İnsan Kaynakları Yazılımı [İK Yazılımı] ile işletmelerde personelleri işe alma ve yerleştirme ile başlayan maaş ve ücret bordro hesaplamaları ile devam eden performansa bağlı terfi  ve tenkisat derecelendirmesinin yapılmasıyla sonuçlanan süreçleri takip edebilirsiniz.