Kobierp 2018 11 01 Versiyonu

Kobierp 2018 11 01 Versiyonu Yeni bir versiyon olarak içerisinde yapılan değişikler şu şekildedir.