SIKÇA SORULAN SORULAR

İlk olarak bilgisayarın bağlı olduğu makineye (sunucuya) erişemiyordur. Sunucunun açık veya kapalı olduğu kontrol edilir. Eğer sunucuda bir sorun yoksa sunucuya  giriş yapılıyorsa E-Fatura Modülü > Ayarlar kısmından Gelen Fatura  ve Giden Fatura  yolları  kontrol edilir.

Hata sayacın takılmasından kaynaklanıyor. Bu hatanın çözümü için öncelikle gönderilen son faturanın belge numarası kontrol edilir. Kullanılan E-Dönüşüm Entegrasyon Portalı üzerinden kontrol sağlanabilir. Son fatura numarasına bakıldıktan sonra E-Fatura Modülü >Ayarlar  kısmında son gönderilen belge numarası kontrol edilir. Eğer daha gerideyse belge numarası son belge numarasından bir arttırılarak buraya yazılır.

E-Dönüşüm Entegrasyonun yapıldığı portala giriş yapılır. Gelmeyen fatura tarihi ile faturalar çekilir. Bu faturaların hepsi seçildikten sonra yukarı kısımda okunmadı olarak işaretlenir. Sonra ERP Aktar butonuna basılır. Sonrasında tekrardan okundu olarak işaretlenir ve E-Dönüşüm Modülü > Gelen Faturalar alanından faturalar tekrardan kontrol edilir.

Kamuya fatura gönderileceği zaman hata alınıyorsa genelde bunun 2 nedeni vardır.

1- Cari hesap içerisinden  E-Dönüşüm Bilgileri alanına tıklanır.  Bu alanda Bu Cari Hesap bir Kamu Kuruluşudur. alanı işaretlenir.

2-Kamu faturalarında 0.01 kuruş dahi olsa bir fatura kapatma işlemi yapılması gerekiyor. Bu işlem İşlemler >Fatura >Satış Faturası ekranında kamuya gönderilecek faturanın içeriğine girilir.  Sol üstte bulunan Fatura Kapat butonun istediğiniz miktarda fatura kapatma işlemi yapabilirsiniz.

Daha sonrasında faturayı gönderebilirsiniz.

E-Fatura Modülünün Ayarlar kısmından Stok Birim Tanımları alanına hangi birimler kullanıyorsa stok birimleri tanımlanabilir.

E-Dönüşüm Entegrasyonun yapıldığı portalda  Ayarlar >Sistem Yöneticisi >E-Arşiv Mail Gönderme kutusunun işaretli olması gereklidir.

Bilgisayarınızın Bölge / Dil Ayarlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Belirtilen ayarların yapılı olması gerekiyor.

Sayılar alanında Ondalık Simgesi Nokta, Basamak Grupları Simgesi Virgül

Para Biriminde Ondalık Simgesi Nokta, Basamak Grupları Simgesi Virgül

Tarih Alanında Kısa ve Uzun Tarih gg.aa.yyyy şeklinde olmalıdır.

Bu hatanın birden fazla nedeni olabilir.

Faturaya eklenen kalemlerde hata yapılmış olabilir. Örneğin cac: TaxTypeCode :’3’ hatası için Stok tanımlarında kaleme ÖTV eklenmesinden kaynaklı olarak hata oluşuyor.

E-Dönüşüm bilgilerinde hata olabilir.

Cari Bilgilerinde ,

Posta Kodu 5 Haneli olmalı,

Vergi Numarası 10 Haneli olmalı,

T.C. Kimlik Numarası 11 Haneli olmalı,

Cari E-Fatura Kontrolü yapılmalı.

Faturanın kalemlerinin içerisinde müstahsil numarasının bulunmadığı durumlarda bu hata ile karşılaşıyoruz.

KobiERP E-Dönüşüm modülünden E-Fatura Ayarlarına gidilerek Yenilikleri Güncelle Butonuna basılır.

Hizmetler>Toplamları Hesapla alanında 07-Kartlara ait otomatik sayaçları düzenle ve 08-İşlemlere ait otomatik sayaçları düzenle maddeleri seçilir. Sayfanın sol alt tarafında yer alan Başla butonuna basılır.

Sorun düzelmezse

Hizmetler> Kart/İşlem Sayaçlarından örneğin Cari Sayacı numarası 1 arttırılır.

Son yapılan işlemlerin belge / teklif numaralarına bakılır. Ayarlar >Kullanıcı Tanımları >Kullanıcı Seçimi Yapılır >Kullanıcı Yetkileri >Kullanım Bilgileri >Satış Faturası Belge No veya Teklif No son işlem numarasından 1 arttırılır.

Eğer sorun çözülmediyse

Hizmetler >Kart İşlem Sayaçlarından işlem numarası 1 arttırılır.

Sipariş içerisinde yer alan Cariye Yansıt alanı Evet olarak seçilirse alınan siparişlerde fatura oluştur butonuna basıldığında Toptan Satış Faturası değil Ön Satış Faturası oluşturulur.

E-Fatura Temel Fatura senaryosunda gönderildiyse bu faturaya yanıt verilemez. Yanıt verilebilmesi için faturanın Ticari Fatura senaryosu ile gönderilmiş olması gerekiyor.

Ayarlar>Firma Tanımlarından istenilen değişiklikler yapılabilir.

Kartlar>Cari Kart Ayarlarından carinin bilgi değişikliği yapılabilir.

KobiERP programına giriş yapılır. Genel Tanımlar > Şube Tanımları alanından şube seçimi yapılır ve banka alanında JetPos’ta gözükmesi istenilen bankalar seçilmiş mi bakılır. Sonra Kaydet diyerek JetPos’tan tekrar kontrol edilir.

Fatura gönderim işlemi yapılırken “1.Satırdaki Cari E-Fatura a_fqkod Bilgilerini Kontrol Ediniz” Hatası alınıyorsa carinin posta kodu alanında bir hata vardır ya da eksiktir.

Kayıt Mali Dönem Dışında hatası alınıyorsa Firma Tanımlarından firma seçilir sonrasında Muhasebe Çalışma tarihi arttırılır.

Fatura içerisine eklenen stoklarda stok adında veya diğer bilgilerde özel karakter olmamalı. & sembolü gibi.

Stok içerisinde özel karakter yoksa faturaya eklenen cari kart bilgilerinin içerisinde de özel karakter kontrolü yapılması gerekiyor.

İade Faturası üzerinde yapılan değişikliklerle birlikte fatura Ticari Fatura olarak gönderilemez. Temel Fatura olarak gönderilmesi zorunludur.

Kullanıcı tanımlarından kullanıcının şube yetkileri kontrol edilir. Şube yetkisi olmadığı yerde cari hesaplarının hareketleri görünmez.

Firma Şahıs Firması ise Firma Tanımlarından Firma Yetkili Adı ve Soyadı alanlarının doldurulması zorunludur.

KobiERP Programından Genel Tanımlar > İşlem Türleri >KDV Tevkifat Tanımlamalarında E-Fatura kodu alanına tevkifat kodu yazmalıdır.

KobiERP Programından Genel Tanımlar > İşlem Türleri >KDV Tevkifat Tanımlamalarında E-Fatura kodu alanına tevkifat kodu yazmalıdır.

Kesinti tanımları yapılmamıştır.

Kartlar >Genel Tanımlar > Stok Tanımları >> Öndeğer Tanımları kısmında stopaj vs. tanımlamaları yapılması gereklidir.

Bu uyarı mesajı alınan sipariş faturaya dönüştürüldükten sonra, fatura içerisinde değişiklik yapılmışsa ve yeniden alınan siparişten fatura oluşturulacaksa bu uyarı mesajı ekrana gelir. Siparişlerin faturaya dönüştürülmesi esnasında siparişlerin sevkiyatı da gerçekleşmiş olur. Fatura oluşturulduğu için ve bu sebepten dolayı sevkiyatta ürün kalmadığı için bu uyarı mesajı ekrana gelir.

Sipariş faturaya dönüştürüldükten sonra fatura üzerinde değişiklik yapılmamalıdır. Eğer yapılmışsa siparişten de manuel değişiklik yapılması gereklidir. Yeniden bir fatura oluşturmaya gerek yoktur.

Bu uyarı mesajı Kamu faturasında fatura kapat işleminin tahsilatının kredi kartı ile yapılmasından kaynaklıdır. Fatura önce kasa tahsilatı olarak kapatılıp fatura yollanabilir. Daha sonra kullanıcı fatura içeriğine girerek tahsilat yerini yine istediği şekilde değiştirebilir.