Stok Yönetimi

Stok Yönetimi, Ticari amaçla kurulan işletmelerin üretip satmak, kullanmak ve alıp satmak amacı ile satın aldıkları ham madde, yarı mamul, mamul ve diğer malzemelere ait işlemlerin en doğru şekilde planlanması ve kontrol edilmesidir.