G2G

G2G Government to Government ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Türkçe anlamı Devletten Devlete internet üzerinden gerçekleştirilen satış işlemleridir.

Bu e-ticaret modelinde devletler birbirlerine ürün temin ederler. Bir devletin başka bir devlete sağladığı dış yardımlarda bu başlık altında yerini alır. Bir ülkede kamu kurumlarının kendi arasındaki internet üzerinden yapılan işlemlerde bu model içindedir.

Yazılar

E-Ticaret

/