Yazılım ve Yönetim

Birçok işletme, yazılımın yönetim üzerindeki etkisini tam olarak anlamadığı için büyüme sürecinde önemli sorunlarla karşılaşmakta ve bu sorunların üstesinden gelemedikleri için sonunda varlıklarını sürdürememektedirler. Bu durumu daha detaylı bir şekilde açıklamaya çalışalım.

Yazılımın Hayatımızdaki Yeri

Günümüzde yazılım, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bunun en önemli delili kullandığımız akıllı telefonlardır. Cep telefonlarının her geçen gün etkisi artırmasını sağlayan kullandığı yazılımlardır. Bireylerin bile hayatında bu kadar etkili olan yazılım, iş dünyasında işletmelerin çoğunda yönetimin vazgeçilmez bir aracı haline gelmiştir. Kısaca artık yazılım olmadan birçok işletmenin yönetilmesi ve varlıklarını sürdürebilmesi mümkün değildir. Hatta bu durum ülkeler içinde geçerlidir. Bir ülkenin veya bir şirketin yöneticisi ya da lideri ne kadar yetenekli ve iyi olursa olsun, yazılımın gücünü devreye almadan ülkesini veya şirketini yönetemez.

İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi

Yeni kurulan işletmeler, kurucularının yeteneklerine dayanarak, pazar ihtiyaçlarına odaklanarak ve müşteri portföyü oluşturmak için büyük bir gayretle hareket ederler. Başlangıçta, personel, müşteri ve tedarikçi sayıları azdır ve stok miktarı sınırlıdır. Bu nedenle, işlemler ve iletişim hareketleri de sınırlıdır ve işveren doğrudan tedarikçilerle, müşterilerle ve personelle iletişim kurarak ortaya çıkan problemleri hızla çözebilir. Bu aşamada yönetim süreci daha basit ve etkilidir.

Ancak, müşteri ve sipariş miktarları arttıkça işletme büyümeye başlar. Büyüme ile birlikte yeni personel, şube ve depo gibi fiziksel altyapı ihtiyaçları ortaya çıkar. Ürün giriş çıkışları ve finansal işlemler giderek artar. Bu büyüme süreci, kurucunun her olaya müdahale etme yeteneğini azaltır. Bu noktada, işlemler ve uygulamalar personelin sorumluluğuna devredilir.

İşletmenin büyüme evresinde yönetim süreci karmaşıklaşır ve kurucunun rolü değişir. Ancak, doğru yapılandırılmış bir yönetim sistemiyle, işletme büyümesini sürdürebilir ve verimliliği artırabilir.

Düğüm Noktaları ve Yönetimde Oluşan Zaaf

İşletme büyüdükçe personel inisiyatifine devredilmek zorunda kalınan işlemlerin birçoğu kontrol sistemi olmadığından istenen zamanda ve kalite de yapılamaz ve firmadaki kayıp ve kaçaklar artar. İrade yaşanan sıkıntılar ile ilgili verilere zamanın da ve doğru olarak ulaşamadığı için, müdahale yapma şansı kalmaz. Mesela pazarlamada çok etkin olan bir firma siparişlerin teslimatında ve tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Ya da satış, ciro ve ürün karlılığın da problemi olmayan bir firma yanlış stok alımları, stoklardaki kayıp ve kaçaklardan dolayı sıkıntıya düşebilir. Bir iki örnekte bahsedildiği gibi büyüyen firmalarda firmaları sıkıntıya sokacak düğüm noktaları diye adlandırdığımız problemler ortaya çıkabilir. Düğüm noktaları yönetim de yaşanan zaaf demektir.

Kısaca özetlersek irade yetenekleri işletmeyi büyümeye ve yukarı doğru taşımaya zorlarken oluşan düğüm noktaları da firmayı aşağı doğru çekmeye başlar.

Yazılım İhtiyacı

İşletmelerde oluşan düğüm noktalarının sağlıklı bir şekilde çözülmesini sağlayacak olan en önemli yatırım, verilerin doğru zamanda, doğru alanlara kayıtlarının oluşturulmasını sağlayacak, sonra bu verileri işleyerek, karar alma noktasında işletmeyi doğru yönlendirecek bilgi sistemlerinin kurulmasıdır. Bilgi akışının sağlanması ve bu bilgilerle yapılan analizler doğrultusunda işletme yönetim zaafından kurtulacaktır. Bunu başarabilmek için, işletmenin yapısına uygun ERP Yazılımı, bunun danışmanlık ve desteğini verebilecek bir firma ile çalışılmalıdır.

ERP yazılımının kurulum aşamasında işletme analiz edilmeli ve işletmeye tam uygun bir kurgu oluşturularak ERP Yazılımının kurulumuna başlanmalıdır.

Yazılım ve Yönetim

İşletmelerdeki yönetimi sıkıntıya sokan düğüm noktalarının çözümü için yapılan analiz çalışmaları ile elde edilen çözüm önerilerinin en kritik olanı, işletmede sağlıklı veri toplama alanlarının kurulması ve iradeye zamanında doğru bilgi akışını sağlayan bilgi otomasyon sistemlerinin oluşturulmasıdır. Bu sistemler, etkin yönetim için temel araçları sağlarlar. Bununla birlikte, işletmenin gereksinimlerine uygun şekilde kurgulanmış ve profesyonel hizmetler içeren yazılım çözümleri, sistemlerin en etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.

ERP HAKKINDA

KOBİERP

İŞ ORTAKLIĞI

TAM ENTEGRE E-TİCARET