DANIŞMANLIK HİZMETİ

Bir kurum ya da bir kişiye [ O kişinin veya kurumun uzmanlık alanı ile ilgili ] istikamet verebilecek bilgi verme ve tecrübe aktarma eğitimine danışmanlık hizmeti denir.

Danışmanlık Hizmeti Danışman
  • Danışmanlık; Bir kurum ya da bir kişiye [o kişinin veya kurumun uzmanlık alanı ile ilgili] istikamet verebilecek bilgi verme ve tecrübe aktarma işidir.
  • Danışman; Belirli bir konuda bilgi, uzmanlık ve tecrübe sahibi olan, bilgi, görüş ve tecrübelerinden yararlanmak üzere görevlendirilen kişidir.
  • Yazılım Danışmanlığı;İşletmelerin [Kurum ve Kuruluşların] yaptıkları erp [Kurumsal Kaynak Planlama] yazılım yatırımlarının uzman kadrolar ile daha doğru, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan bilgi ve tecrübe aktarma işidir.

E-yaz Yazılım Danışmanlık Hizmeti

E-Yaz Yazılım, Kobi ERP-Kerp ürününe ait projelerde işletmelere 30 senelik tecrübe ve deneyimlerini ortaya koyarak kendisine has danışmanlık hizmeti de vermektedir. Verilen bu hizmet neticesinde Kobi ERP-Kerp yazılımı en etkili şekilde kullanılacak iradenin ve diğer birimlerin istediği raporlar ve rapor analizleri zamanında oluşturulabilecek, yönetimin kararlarına katkısı en üst düzeyde olacaktır.

Danışmanlık Hizmeti Mevcut Durum Analizi

Mevcut Durum Analizi

Mevcut durum analizi için, Firmanın tedarik, lojistik, pazarlama, satış, insan kaynağı, muhasebe birimlerindeki sorumlularla mülakatlar ve gerekirse anketler yapılır, bu birimlerde kullanılan formlar ve alınan raporlar incelenir. Firma için kayıt altına alınan veriler tespit edilir. Kayıt ortamları ve kullanılan yazılımlar not edilir. Yazılım da oluşturulan işleyişin gerçekte uygulanan işleyişle ne kadar örtüştüğü incelenir.Yönetim kademesi ile görüşerek yönetime sunulan raporlar not edilir.

Danışmanlık Hizmeti Hedeflenen Durum Raporu

Hedeflenen Durum Raporu

Mevcut analiz raporu çalışması yapılırken birimlerin ve yönetimin farkında oldukları ama yapamadıkları işlemler not alınır. E-yaz yazılım, bu notları kendi bilgi ve tecrübesini de devreye sokarak firma da olması gereken veri toplama, işleme ve rapor oluşturma ve iş akış süreçlerinin yanında yönetim sistematiğine yönelik tavsiye, tespit, teşhis ve tenkitleri ana hatlarıyla bir rapor haline getirerek yönetime sunar. Yönetimin raporu onaylamasından sonra Sistem modelleme aşamasına geçilir.

sistem programlama

 Sistem Modelleme

İşletme içinde ve gerekiyorsa dışında yapılan mevcut durum analizi doğrultusunda firma işleyiş süreçlerinin her birinin yazılım üzerin de modellenmesi işidir.Bu aşamada, süreçlerin kullanacağı veri ve veri tanımlarının tespitleri yapılır.Süreçlerin bir birleriyle olan ilişkileri, gönderip aldığı bilgiler, iletecekleri ve derleyecekleri veriler saptanır. Veri giriş formları ve işlem fonksiyonları belirlenir.

Danışmanlık Hizmeti Eğitim

Eğitim

E-yaz Yazılım, modellenen sistem de kullanıcı yetkilerini de göz önüne alarak bir eğitim planı hazırlar.Eğitim verilen danışmanlık hizmeti için en önemli aşamalarındandır. Yapılan çalışmaların anlamlı hale gelmesi, hayata geçirilmesi ve doğru sonuca ulaşabilmesi için eğitimin hedeflenen amaca uygun olarak verilmesine bağlıdır.

E-Yaz Yazılım verilen eğitimleri sesli ve görüntülü olarak kayıt altına almaktadır. Bu uygulama hem eğitimi veren hem de alan personellerin daha titiz ve dikkatli çalışmasına sebep olmaktadır.Eğitimlerin pekişmesi ve daha iyi anlaşılması için, eğitim alan personele eğitim konularıyla ilgili uygulama ödevleri verilir. Uygulama sonuçları yönetime rapor olarak sunulur.

Danışmanlık Hizmeti Uyarlama ve Uygulama

Uyarlama ve Uygulama

Eğitimler tamamlandıktan sonra oluşturulan sistem modelinin yazılıma uyarlanması yapılır. Uyarlama aşaması da kullanıcı yetkileri, form tasarımları, zorunlu alan tanımları, stokların gruplandırılması vb. işlemler yapılır.

Uygulama aşaması yazılımın işletmede kullanılmaya başladığı aşamadır. Bu aşamanın sorunsuz aşılabilmesi bundan önceki aşamalarda yapılan çalışmaların başarısına bağlıdır.

Danışmanlık Hizmeti Kontrol ve Denetim

Kontrol ve Denetim

Proje uygulanmaya başladıktan bir süre sonra modellenen sistemin doğru çalışıp çalışmadığı, verilerin doğru işlenip işlenmediği, zamanında işlemlerin yapılıp yapılmadığı gibi kontrollerin yapıldığı aşamadır.

Bu kontrol ve denetim yapılmadığı takdirde yapılan bütün çalışmaların geriye doğru gitme riski ortaya çıkar. Kontrol ve denetimler kullanım aşamasın da eksik kalan, unutulan, aksatılan işlemleri ortaya çıkarmaktadır.

Tespit edilen bütün olumsuzluklar çözümlenerek hedeflenen mükemmelliğe yaklaşılması sağlanır.

Danışmanlık Hizmeti Rapor Okuma ve Analiz

Rapor Okuma ve Analiz

Kontrol ve denetim aşamasının da başarıyla geçilmesinden sonra alınan raporların güvenilirliği ile ilgili problemler ortadan kalkacaktır. Sistemin doğru raporları üretmesini sağladıktan sonra yapılması gereken en önemli iş bu raporları anlamlandıracak ve analiz edecek rapor okuma ve analiz eğitimlerinin verilmesidir. Bu aşamada başarılı bir şekilde tamamlanırsa kullanılan yazılım işletmeye maksimum faydayı sağlayacak en önemli yatırım olacaktır.