Danışmanlık Hizmeti

Bir kurum ya da bir kişiye [ O kişinin veya kurumun uzmanlık alanı ile ilgili ] istikamet verebilecek bilgi verme ve tecrübe aktarma eğitimine danışmanlık hizmeti denir.