YAZILIM HİZMETİ

Yazılım Hizmeti : Uygulama ve Sistem Yazılımları ile ilgili yetkin kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından verilen servis, destek, eğitim, danışmanlık ve güncelleme hizmetlerine yazılım hizmeti denmektedir.

Kurumsal kaynak planlaması işletmelerde anlık para ve mal akışını gösterir.İşletme sahiplerinin aylık, yıllık raporlarının analizlerini beklemeden ve diğer ay/yıllarla çapraz kontrollere gerek duymadan bilgisayarında işletme bilgilerini görmesini sağlar. Ayrıca işletmelerdeki insan kaynakları, muhasebe, üretim işlemleri ve araştırma geliştirmesi bölümlerinin her birini bir araya getiren bilgi sistemidir. Bu bilgi sistemini daha detaylı açıklamak gerekirse işletmenin içerisinde sorulan sorular ve bu soruların cevaplarını diyebiliriz.

Yazılım Hizmeti İlk Görüşme

İlk Görüşme

Yazılım hizmeti metodumuzun ilk aşaması olan ilk görüşmede karşılıklı tanışmalar sağlanır. Firmalar hakkında genel bilgi alış verişinde bulunulur. İşletmelerde yazılımın doğru kullanımının ve ön analizin öneminden bahsedilerek, ön analiz için bir tarih belirlenmesi sağlanarak görüşme sonlandırılır.

Yazılım Hizmeti Ön Analiz

Ön Analiz

Büyüklüğüne, sektörüne ve yönetim tarzına göre işleyişleri birbirinden tamamen farklı olan firmalar da yaşanan sıkıntılar genel olarak birbirine benzemektedir. E-Yaz Yazılım ön analiz çalışmasıyla firmanın kaba olarak kendi yapısını, bu yapıdaki sıkıntıları başka deyişle oluşan düğüm noktalarını çıkarmayı hedefler.

Yazılım Hizmeti Ön Analiz Raporu ve Sunumu

Ön Analiz Raporu ve Sunumu

Ön analiz çalışmasında, firmanın genel işleyişi bu işleyişteki varsa problemli alanları ortaya koyan bir rapor ve bu rapora ait bir sunum hazırlanır.

Hazırlanan sunum işletme yönetiminin ve projeye katkı verecek çalışanların  bulunduğu bir toplantıda detaylı bir şekilde anlatılır.

Yazılım Hizmeti Hizmet Mutabakat Mektubu

Hizmet Mutabakat Mektubu

Analiz çalışmasında ortaya çıkan ve sunumda detaylı olarak anlatılan firmadaki işleyişe ve problemli alanların çözümüne odaklı olarak: Hizmetlerin veriliş yöntemlerini, sürelerini ve hizmet detay başlıklarını da için de barındıran bir hizmet mutabakat mektubu hazırlanır ve firma yönetiminin onayına sunulur.

Yazılım Hizmeti Teklif ve Sözleşme

Teklif ve Sözleşme

Hizmet mutabakat mektubunda belirtilen hizmetlerin başlıkları ve süreleri konusunda anlaşma sağlandıktan sonra yazılım ürünleri ile birlikte proje için teklif oluşturulur. Teklifin onaylanması halinde ise ürün ve hizmetleri de içeren sözleşme imzalanarak projenin başlangıcı için ilk adım atılmış olur.

Yazılım Hizmeti Sistem Modelleme

Sistem Modelleme

Proje başlangıcında ilk olarak yapılan ön analizi daha detaylandıracak bir çalışma yapılarak mevcut durum raporu ve  hedeflenen durum raporu çıkarılır. İşletme yönetimine sunulan bu raporların onaylanması ile hedeflenen durum raporuna uygun olarak Sistem Modelleme çalışması yapılır ve yönetimin onayına sunulur.

Yazılım Hizmeti Eğitim

Eğitim

Hedeflenen Durum Raporuna göre modellenen sisteme uygun olarak eğitim planı çıkarılır. Kullanıcıların alacakları eğitimler, birimlerine ve kullanıcı yetkilerine göre farklılıklar gösterecektir. Verilen eğitimler sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınır. Yönetimin onayı doğrultusunda eğitim alan personele istenirse uygulama ödevleri verilir ve/veya yeterlilik testi yapılır.

Yazılım Hizmeti Uygulama ve Uyarlama

Uyarlama ve Uygulama

Eğitimler tamamlandıktan sonra modellenen sistemin yazılım üzerin de uyarlanması ve  uygulanması aşamasına geçilir. Uygulama aşamasında sistem ile ilgili geliştirme ihtiyacı ortaya çıkarsa bu yönetime rapor edilir. Onaylandığında gerekli çalışmalar yapılarak projenin sorunsuz ilerlemesi hedeflenir.

Yazılım Hizmeti Kontrol ve Denetim

Kontrol ve Denetim

Modellenen Sistemin kullanılmaya başlamasından bir iki ay sonra, doğru çalışıp çalışmadığı, verilerin işlenip işlenmediği, işlemlerin zamanında yapılıp yapılmadığının kontrolleri yapılır. Bu kontroller de sistemin kullanımı ile ilgili durum raporu çıkarılarak yönetime sunulur.

Yazılım Hizmeti Rapor Okuma ve Analiz

Rapor Okuma ve Analiz

Kontrol ve denetim aşamasındaki sorunlar da giderildikten sonra, veriler zamanın da ve doğru işleneceğinden gerekli olan bütün raporlar daha güvenli olarak üretilecektir.

Yönetimin aldığı kararları etkileyecek olan bu raporların okunması ve analiz edilmesi ile ilgili çalışmalar da yapılarak proje sonuçlandırılır.

Yazılım Hizmeti Servis Destek

Servis Destek

Yazılım hizmeti metodunda, yazılım projesi uygulamaya geçtikten sonra çıkan problemler ,uzaktan ve/veya yerinde verilecek olan servis destek ve bakım hizmetleri ile çözülür.