KOBİERP ERP Yazılımı Bileşenleri

KOBİERP ERP Yazılımına ait Stok ve Depo Yönetimi, Teklif Yönetimi, Sipariş Yönetimi, Finans Yönetimi, Görüşme Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol, Proje Yönetimi, CRM ve İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili hazırlanmış içeriklere ait sayfalara buradan ulaşabilirsiniz.

Satın Alma Yönetimi | KOBİERP

KOBİERP Satın Alma Yönetimi (Purchasing Management) ile, bir organizasyonun mal ve hizmet satın alma süreçlerini etkin bir şekilde yönetecek kayıtları tutabilir ve raporlarını oluşturabilirsiniz. Bu süreçler, mal ve hizmetlerin satın alınmasından başlayarak tedarikçi ilişkilerinin yönetilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

KOBİERP Stok ve Depo Yönetimi ile, bir organizasyonun stokları ve depolarıyla ilgili faaliyetlerin planlayabilir, koordine edebilir ve kontrol edilmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede, ürünlerin ve malzemelerin etkin bir şekilde saklanmasını, yönetilmesini ve dağıtılmasını başarabilirsiniz.

KOBİERP Satış ve Dağıtım Yönetimi ile, bir organizasyonun ürün veya hizmetlerini müşterilere ulaştırmak için gerekli olan süreçleri planlayabilir, yönetebilir ve kontrol edebilirsiniz. Bu sayede, ürünlerin ve hizmetlerin pazarlanmasından başlayarak, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve ürünlerin müşterilere ulaştırılmasını kontrol altına alabilirsiniz.

KOBİERP Finans yönetimi ile, işletmenizin finansal kaynaklarını etkin bir şekilde yöneterek amaçlarına ulaşmasını sağlayan bir disiplin oluşturabilirsiniz. Böylece, kaynakları toplamak, yatırım yapmak, riskleri yönetmek ve karar alma süreçlerinde stratejik bir yaklaşım benimsemek gibi çeşitli faaliyetleri daha etkin yapabilirsiniz.

KOBİERP Üretim Yönetimi ile işletmenizin üretim süreçlerini planlayabilir, takip ve optimize edebilirsiniz. KOBİERP ile, üretim süreçlerini entegre bir şekilde yöneterek hammaddeden nihai ürüne kadar olan tüm adımları izler, verimliliği artırır ve kaynakları etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu sayede işletmenizin, üretim süreçlerini daha verimli hale getirir, maliyetleri düşürür ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verebilirsiniz.

KOBİERP İnsan kaynakları yönetimi ile işletmenizin insan kaynaklarıyla ilgili süreçlerini planlayabilirsiniz. Ayrıca personel yönetimi, bordro işlemleri, eğitim ve gelişim programları, performans değerlendirmeleri gibi insan kaynaklarıyla ilgili faaliyetleri entegre bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu sayede işletmenizin, personel verimliliğini artırır, iş gücü maliyetlerini kontrol altında tutar ve personel yönetimi süreçlerini optimize edebilirsiniz.

KOBİERP

İŞ ORTAKLIĞI

TAM ENTEGRE E-TİCARET