İK Yazılımı Fiyatları

İK yani İnsan Kaynakları Yazılımı Fiyatları Ücret Bordrosunun yanında, Özlük Modülü, Kadro Performansı gibi Modülleri de içermektedir. Bunun yanında [PDKS] yani Personel Devam Kontrol Sistemi ile ve E-Yaz Yazılıma ait olan Ticari Program ürünü T-Set ML ve KOBİERP ürünlerinde bulunan Muhasebe Modülü ile entegre olarak çalıştırılması sağlanmaktadır.