Ticari Programlar

Ticari Programlar Teklif, sipariş, irsaliye, fatura, banka, çek/senet, kasa, personel bordrosu ve muhasebe gibi modülleri içerir. Bu modüller ile stok ve finans hareketlerinin tümü bilgisayarlara işlenebilir ve muhasebe  entegrasyonu yapılabilir.

Ticari Yazılımlar nasıl birbirlerinden farklılaşırlar?