C2G

C2G Consumer to Government ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Türkçe anlamı Tüketiciden Devlete internet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerdir. Trafik Cezası, Vergi ve Devlete ait okullar için ödenen harçlar bu işlemlere örnek olarak gösterilebilir.

Devlet ile bireyler arasında gerçekleşen e-ticaret türü de denilebilir.

Yazılar

E-Ticaret

/