E-Ticaretin Dezavantajları

E-Ticaretin Dezavantajları Müşteri ve Satıcıya yansıyan dezavantajlar olarak iki ana başlığa ayrılabilir. E-Ticaret, Klasik Ticaret ile kıyaslandığında birkaç olumsuz özelliği olsa da avantajları dezavantajlarından çok daha fazladır.