SQL Sorgu Örnekleri

Sql Komutları açıklamaları ve SQL Örnekleri ile bu sorgular kullanılarak hazırlanmış örnek çalışma soruları ve cevapları.

SQL Server veritabanında stok tablosu kullanılarak hazırlanmış SQL sorguları ve örnekleri aşağıda yer almaktadır.

STOK KODU 

STOK ADI 

TÜRÜ

MİKTAR

BARKOD

FİYAT

TARİH

01.58.25.001

Kobierp Eko Paket Erp Yazılımı

MALZEME

100

2201028150236

5750

29.05.2021

01.58.25.003

KobiErp Pro Paket Erp Yazılımı

ADET

120

2201028150328

19000

12.03.2021

01.58.29.19.003

Restoran Pro Paket ERP Yazılımı

MALZEME

57

2201028150649

20500

26.06.2021

01.58.45.49.003

Kuyumculuk Milyem Pro Paket ERP Yazılımı

ADET

120

2210211111558

22500

21.08.2021

01.58.45.52.004

Market Eko Paket ERP Yazılımı

YAZILIM

93

2210211111459

7100

21.09.2021

01.64.002

KOBİERP E-Ticaret Pro Paket Erp Yazılımı

ADET

270

2201206124073

37000

21.12.2021

SELECT SORGUSU

Stok tablosundan “Stok Adı” ve “Türü” sütunlarını listelemek için ;

Select stokadi , turu FROM stok;

Stok tablosundan tüm kayıtları listelemek için ;

Select * FROM stok;

WHERE SORGUSU

Where sorgusu ile sadece belirlenen kurala uygun olan kayıtların listelenmesini sağlarız.

Stok tablosundaki “Tür” sütunun da bulunan “Malzeme” kayıtlarını listelemek için;

Select *FROM stok WHERE tur=’malzeme’;

SELECT DISTINCT SORGUSU

Tablo içerisinde tekrarlanan değerler olabilir. Distinct ile farklı değerleri listeleyebiliriz;

Select DISTINCT turu FROM stok;

AND SORGUSU

AND Operatörü 2 koşullu durumlarda 2 koşulun da doğru olması durumunda çalışır. Stok tablosunda Türü  “Adet” ve Miktarı “120” olan sütunları listelemek için ;

Select *FROM stok WHERE tur=’ADET’ AND miktar=’120′;

OR SORGUSU

OR Operatörü 1. koşul veya 2. koşulun doğru olması durumunda çalışır. Stok tablosunda Türü  “Adet” veya  “Malzeme” olanları listelemek için ;

Select *FROM stok WHERE tur=’ADET’ OR tur=’MALZEME’;

AND – OR SORGUSU

AND ve OR operatörleri birlikte de kullanılabilir. Stok tablosunda Türü ‘adet’ olan ve Miktarı’120′ veya ‘270’ olanları listelemek için;

Select *FROM stok WHERE tur=’adet’ AND(Miktar=’120′ OR Miktar=’270′);

ORDER BY SORGUSU

ORDER BY, artan düzende kayıtları sıralar. DESC , azalan kayıtları sıralamak için kullanılır. Stok tablosundaki kayıtları Stok Koduna göre artan ve azalan olarak sıralayalım;

ARTAN SIRALAMA

Select* FROM stok ORDER BY stokkodu

AZALAN SIRALAMA

Select* FROM stok ORDER BY stokkodu DESC

INSERT INTO SORGUSU

INSERT INTO, kayır eklemek için kullanılan bir sorgudur. Stok tablosuna bir kayıt ekleyelim;

INSERT INTO stok(stokkodu , stokadı , turu , miktar , barkod , fiyat , tarih) VALUES (‘01.58.29.54.002’ , ‘Mağaza Temel Paket Ticari Yazılımı’ , ‘malzeme’ , ‘2210211111794’ , ‘2500’ , ‘24.06.2020’)

UPDATE SORGUSU

UPDATE, komutu kayıtlar üzerinde güncelleme yapmak için kullanılan bir sorgudur. Stok tablosunda stokkodu’01.58.29.19.003′ olan kaydın fiyatını ‘34000’  olarak güncelleyelim;

UPDATE stok SET stokkodu=’01.58.29.19.003′ WHERE fiyat=’3400′;

DELETE SORGUSU

DELETE, komutu tablodan kayıtları silmek için kullanılan bir sorgudur. Stok tablosunda stokkodu’01.58.25.001′ olan kaydı silmek için;

DELETE FROM stok WHERE stokkodu=’01.58.25.001′;

Stok tablosundaki tüm kayıtları silmek için;

DELETE FROM stok;

Faydalı Bilgiler

KOBİERP

İŞ ORTAKLIĞI

TAM ENTEGRE E-TİCARET