Stok İşlemleri

Stok İşlemleri ile ürünlere ait giriş, çıkış işlem fişleri oluşturabilirsiniz. Cep telefonu veya el terminali ile yapılan sayımlarınızı sayım düzeltme fişine on-line aktarabilirsiniz. Barkodsuz ürünleriniz için barkod basma komutu verebilirsiniz. Aynı ürün için açılmış ve hareket görmüş iki stok kartını tek stok kartı altında birleştirebilirsiniz.