Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi, kaliteyi sağlayacak şekilde, ilgili işlemleri organize ederek yönlendiren prosedür ve sistemi planlama, örgütleme, izleme ve kaydetme süresi boyunca gerçekleşen aşamaların kontrolüdür. Kalite ise bütçe ve iş programı, işlev, uyum, halk onayı gibi projeye ait tüm gereksinimlerin yerine getirilmesidir.